مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 ساری

تاریخچه

واحدهای اداری

آموزش

واحد آموزش

آزمون

واحد آزمون

انفورماتیک

واحد انفورماتیک

آموزشگاه آزاد

واحد آموزشگاه آزاد

کارآفرینی

واحد کارآفرینی

امور اداری

امور اداری و دبیرخانه

تبلیغات اختصاصی

واحدهای مرکز

آموزشگاه آزاد

آموزشگاه / آزاد
آزاد
آزاد
آزاد
آزاد
آزاد
آزاد

آزمون

واحد / آزمون
آزمون
آزمون
آزمون
آزمون
آزمون
آزمون

انفورماتیک

واحد / انفورماتیک
انفورماتیک
انفورماتیک
انفورماتیک
انفورماتیک
انفورماتیک
انفورماتیک

آموزش

واحد / انفورماتیک
انفورماتیک
انفورماتیک
انفورماتیک
انفورماتیک
انفورماتیک
انفورماتیک

کارگاههای آموزشی

رایانه
قلم زنی
گل و گیاه
قارچ
صنایع چوب
الکترونیک

تماس با ما

انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید. کلیه پیام ها مستقیما برای ریاست مرکز ارسال می شود.

Image verification